Standard FCI číslo 11 - Zkratka názvu plemene - MBT

Klasifikace FCI - skupina č. 3, podskupina č. 3, bez pracovních zkoušek

Celkový vzhled: Pes silné konstituce, svalnatý, vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a inteligentním výrazem.

Jeho jedinečnou vlastností je klabonosá hlava ve tvaru vejce. Bez ohledu na velikost musí být jasně vyjádřen pohlavní výraz – psi samčí a fenky samičí.

Chování a temperament: Bulteriér je gladiátorem mezi psy, je plný ohně a odvahy. Je vyrovnaného temperamentu a je schopen disciplíny. Třebaže je tvrdohlavý, je mimořádně přátelský k lidem.

Hlava a lebka: Hlava dlouhá, mohutná a správně hluboká, nikoliv však hrubá. Při pohledu zepředu má hlava tvar vejce a je zcela vyplněna. Na jejím povrchu nejsou žádné prohlubně ani prolákliny. Profil je mírně zakřivený dolů od vrcholu mozkovny ke špičce nosu. Temeno mezi ušima je téměř ploché.

Nosní houba: Měla by být černá. Špička nosu je zahnutá dolů. Nosní otvory jsou dobře vyvinuté.

Pysky: Suché a přiléhající.

Čelisti / zuby: Dolní čelist hluboká a silná. Zuby jsou zdravé, čisté, dobré velikosti, pravidelně rozmístěné a s dokonalým,pravidelným a kompletním nůžkovým skusem,  tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Zdají se být úzké, šikmo posazené a trojúhelníkovité, hluboko uložené, černé nebo co nejtmavěji hnědé, takže se zdají být téměř černé a mají pronikavý lesk. Vzdálenost od špičky čenichu k očím je poněkud větší než od očí k vrcholu mozkovny. Modré nebo částečně modré oko je nežádoucí.

Uši: Malé, tenké a nasazené blízko sebe. Pes by měl být schopen uši udržet toporně vzpřímené. V takovém případě uši směřují přímo vzhůru.

Krk: Velmi svalnatý, dlouhý, klenutý, od plecí se zužuje k hlavě a nemá volnou kůži.

Trup: Trup je dobře zaoblený, se znatelným klenutím žeber a velkou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti, takže hrudní kost je blíže zemi než břicho.

Hřbet: Krátký a pevný, hřbetní linie probíhá za kohoutkem vodorovně, bedra jsou mírně klenutá.

Bedra: Široká, dobře osvalená.

Hrudník: Při pohledu zepředu široký.

Dolní linie: Od hrudní kosti k břichu tvoří ladnou křivku směřující vzhůru.

Ocas: Krátký, nízko nasazený a vodorovně nesený. U kořene je silný a zužuje se do jemné špičky.

Hrudní končetiny: Hrudní končetiny mají velmi silných kostí s kruhovým průřezem; Pes na nich musí stát pevně a musí být postaveny dokonale rovnoběžně. U dospělých psů délka hrudních končetin přibližně odpovídá hloubce hrudníku.

Plece: Silné a svalnaté, aniž by byly příliš těžké. Lopatky široké, ploché a těsně přiléhající ke stěně hrudníku. Jejich sklon dozadu je výrazný, směřují šikmo vzhůru. V ramenním kloubu svírají lopatky téměř pravý úhel s pažní kostí.

Lokty: Drženy přímo a silné.

Nadprstí: Svisle postavená.

Pánevní končetiny: Pánevní končetiny rovnoběžné při pohledu zezadu. Stehna: Svalnatá. Kolena: Kloub je dobře zaúhlený.

Lýtka: Dobře vyvinutá.

Hlezna: Dobře zaúhlená. Nárty: Krátké a silné. Tlapky: Kulaté a kompaktní s dobře klenutými prsty.

Chody / Pohyb: Pohyb je pevně svázaný, plynulý a pokrývající půdu volnými, lehkými dlouhými kroky, působí elegantně a čile. V klusu je pohyb přední i zadní části rovnoběžný, ke středové linii směřuje jen ve vyšších rychlostech; hrudní končetiny dosahují daleko dopředu a pánevní končetiny se plynule pohybují v kyčlích, dobře pruží v kolenou i hleznech a poskytují pohybu silný impuls vycházející zezadu.

Kůže: Těsně obepíná tělo psa.

Srst: Krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným leskem. V zimě se může vyskytovat jemná podsada.

Barva: U bílých je srst čistě bílá. Pigmentace kůže a znaky na hlavě se nepenalizují. U barevných jedinců barva převládá; Všechny odstíny jsou rovnocenné, žíhané se dává přednost. Černá žíhaná, červená, žlutá a tříbarevná jsou přijatelné barvy. Tečkování v bílé srsti je nežádoucí. Modrá a játrová jsou vysoce nežádoucí.

Velikost: Výška nepřekračuje 35,5 cm (14"). Pes musí působit dojmem substance odpovídající jeho velikosti. Váhové limity nejsou stanoveny. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem.

Vady: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu
psa. Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Uplatnění: MBT se hodí na zahradu i do bytu. Mohou to být psi společenští nebo myslivečtí, ale i služební.