Vrh "A"

* 30. 1. 2011

TouchStar Machbet x Caira Bret-Bett


Vrh "B"

* 21. 12. 2011

James Bond z Hradu Pihlov x Feebe Bohemia Point


Vrh "C"

* 27. 5. 2012

Crazy Coudy z Kaplanky x Caira Bret-Bett


Vrh "D"

* 6. 6. 2013

Guiness Bohemia Point x Feebe Bohemia Point


Vrh "E"

* 28. 9. 2013

Guiness Bohemia Point x Caira Bret-Bett


Vrh "F"

* 11. 12. 2013

James Bond z Hradu Pihlov x Gang Staff Valentina


Vrh "G"

* 2. 9. 2014

Guiness Bohemia Point x Feebe Bohemia Point


Vrh "H"

* 17. 11. 2014

Eto'o Dei Jack Del Sud x Arleta z Husitova kraje


Vrh "CH"

* 24. 3. 2015

Guiness Bohemia Point x Gang Staff Valentina


Vrh "I"

externí vrh

* 28. 10. 2015

Eto'o Dei Jak Del Sud x Bonnie Sisi z Husitova Kraje


Vrh "J"

* 9. 5. 2016

Coudy z Kaplanky x Feebe Bohemia Point


Vrh "K"

* 22.8.2016

U-Andrea Bocelli z Hradu Pihlov x Gang Staff Valentina


Vrh "L"

* 17.2.2017

Eto'o Dei Jak Del Sud x Foxy z Husitova kraje


Vrh "M"

* 15.11.2017

Eto'o Dei Jak Del Sud x Valentina Gang-Staff


 

Vrh "N"

* 28.6.2018

Lovely-Orange Iggi Pop x Foxy z Husitova kraje


Vrh "O"

* 2.7.2018

Eto'o Dei Jak Del Sud x Valentina Gang-Staff